El documental

capçalera

1. En un principi
2. Per què i per a què
3. Al servei de la igualtat
4. Contesa i Acord
5. Conflicte ètic
6. Límits
7. Manipulació
8. Vaga i Política
9. Eficàcia i buit

A mode d’epíleg

Final